کارگاه توانمند سازی P.R.A کشاورزی در روستای ملیان بخش بیضاء

 

 (( کارگاه توانمند سازی P.R.A کشاورزی در روستای ملیان بخش بیضاء )) کارگاه آموزشی و ترویجی توانمند سازی P.R.A در روستای ملیان بخش بیضاء با حضور 25 نفر از کشاورزان پیشرو و اعضای تعاونی تولید روستای ملیان با اهداف بررسی وضعیت اقتـصادی اجتماعی ـ اکولوژیکی منطقه به صورت مشارکتی ، ریشه یابی نیازها ، مشکلات ، موانع و و محدودیتها ، مشارکت فعال بهره برداران و ایجاد حسن اعتماد سازی و همکاری در سرنوشت امورات کشاورزی برگزار گردید .

 کارگاه آموزشی و ترویجی توانمند سازی P.R.A در روستای ملیان بخش بیضاء با حضور 25 نفر از کشاورزان پیشرو و اعضای تعاونی تولید روستای ملیان با اهداف بررسی وضعیت اقتـصادی  اجتماعی ـ اکولوژیکی منطقه به صورت مشارکتی ، ریشه یابی نیازها ، مشکلات ، موانع و و محدودیتها ، مشارکت فعال بهره برداران و ایجاد حسن اعتماد سازی و همکاری در سرنوشت امورات کشاورزی برگزار گردید . مهندس علی ضامن راحمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان و هیئت همراه از این کارگاه آموزشی بازدید نمودند و سپس اظهار داشتند منطقه بیضاء سرزمین تولید انواع محصولات کشاورزی و دامی است . ضروریت بهینه سازی مصرف آب و نقش آن در تولید محصول و پایداری کشاورزی با تاکید بر اهمیت داشتن آبیاری نوین در بهینه سازی مصرف آب و اهمیت نقش تسطیح لیزری در افزایش تولید و کاهش هزینه ها و کاهش 25 درصد مصرف آب و حفاظت از محیط زیست و خاک ورزی حفاظتی و مدیریت ماده آلی خاک و استفاده از کمپوست و بقایای گیاهی در کاهش مصرف آب مصرفی و افزایش تولیدات محصولات کشاورزی را بدنبال خواهد داشت.

/ 0 نظر / 128 بازدید