فروش اقساطی گوشی دو سیم کارتی در دفاتر پست بانک روستایی


فروش اقساطی گوشی دو سیم کارتی  در سامانه سیمیا

 

قیمت کل ۰۰۰/۲۲۰ تومان    - پیش پرداخت مشتری ۰۰۰/۷۰ تومان- سه قسط ۰۰۰/۵۰ تومانی

 مشخصات گوشی

 

 

 

دانلود فرمهای اقساطی 


/ 0 نظر / 130 بازدید