سحــــر جمعه...

 گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد 

       گر بر رخت نخندد درباغ جا ندارد  

          پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید
  

        بی پرده گر برآید  شرم و حیا ندارد

         ای وصل تو شکیبم ای چشم تو طبیبم

        بازآ که درد هجران بی تو دوا ندارد

         فریاد بی صدایم در سینه حبس گشته

       از بس که ناله کردم آهم صدا ندارد

       گفتم که در کنارت جان را کنم نثارت

         تیغ از تو گردن از من چون و چرا ندارد

        هر کس تو را ندارد جز بی کسی چه دارد

       جز بی کسی چه دارد هر کس تو را ندارد

 

 

  کاش به جای اینکه با صدای این تواشیح برای نماز بیدار شم

با شنیدن صدای بلند اومدن تو بیدار میشدم....

من با او تجدید عهد میکنم در صبح این روزم و در تمام ایامی که زنده ام با او تجدید عهد میکنم

و پیمان میبندم و بیعتی که بر گردن من است ار آن برنگردم و هرگز از آن روی نگردانم

خــــــــدایا قرار ده مرا از یاران آن حضرت و از کمک کاران و دفاع کنندگان او و ازشتاب کنندگان بسوی او

آمین

التماس  دعـــا ...

/ 0 نظر / 22 بازدید